Kampania DOBRY BETON

Wpływa na podnoszenie jakości produkcji betonu towarowego

Promuje wytwórnie dbające o Klienta i środowisko

Promuje dobre praktyki i uczciwą konkurencję

Kształtuje wizerunek i podnosi konkurencyjność branży

Znak Jakości „Dobry Beton” jest przyznawany od 2003 roku przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce za profesjonalizm, z jakim wytwórnie betonu towarowego realizują swoje działania. Certyfikaty wręczane przez SPBT zaświadczają, że dana firma spełnia najwyższe standardy branżowe w zakresie organizacji i technologii produkcji, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Aby otrzymać Znak Jakości „Dobry Beton”, kandydujące wytwórnie – zgodnie z regulaminem przyjętym przez Walne Zgromadzenie SPBT – muszą poddać się wielostopniowej procedurze kwalifikacyjnej. Proces rozpoczyna się od samooceny zakładu, wiedzie przez kolejne etapy, wśród których jest również ocena przez niezależnego audytora, i kończy się na przyznaniu nominacji przez Kapitułę Znaku Jakości, składającą się z uznanych autorytetów świata nauki i biznesu.

KORZYŚCI DLA LAUREATÓW

Prestiż i uznanie

Przede wszystkim dzięki wyróżnieniu zyskują prestiż i uznanie w oczach branży. Stają się atrakcyjniejszymi, bardziej wiarygodnymi partnerami dla wykonawców robót budowlanych.

Nowe perspektywy

Otwiera się przed nimi droga do współpracy z najlepszymi, największymi i najbardziej wymagającymi przedsiębiorstwami budowlanymi oraz inwestorami, oczekującymi produktu o ustabilizowanej, zgodnej ze specyfikacją jakości oraz niezawodnej logistyki.

WYSZUKIWARKA WYTWÓRNI Z CERTYFIKATEM ZNAKU JAKOŚCI DOBRY BETON

Potrzebujesz wysokiej jakości betonu – szukaj wytwórni wyróżnionych Znakiem Jakości SPBT „DOBRY BETON”

Wiedza w pigułce

Poniżej przedstawiamy broszurę, która w przystępny sposób prezentuje różne zagadnienia związane z betonem m.in. przygotowaniem go do aplikacji, pielęgnacją, typowymi problemami oraz sytuacjami szczególnymi podczas betonowania.

Przygotowanie
do betonowania

Broszura: Jak pielęgnować beton

Aplikacja
mieszanki betonowej

Broszura: Jak pielęgnować beton

Zagęszczanie mieszanki betonowej

Broszura: Jak pielęgnować beton

Pielęgnacja betonu

Broszura: Jak pielęgnować beton

Pękanie betonu

Broszura: Jak pielęgnować beton

Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

Broszura: Jak pielęgnować beton

Betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur

Broszura: Jak pielęgnować beton

Kapituła Znaku Jakości

Poniższa lista, przedstawia aktualny skład członkowski Kapituły Znaku Jakości DOBRY BETON.

prof. dr hab. inż.
Jan MAŁOLEPSZY

Przewodniczący

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż.
Lech CZARNECKI

Instytut Techniki Budowlanej

Tomasz PIOTROWSKI

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Ryszard PAZDAN

ATMOTERM S.A.

Ernest JELITO

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Ryszard TRYKOSKO

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Grzegorz STIASNY

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

Walenty TWARDY

ERBUD S.A.

Regulamin

Przebieg procedury kwalifikacyjnej

Dla zainteresowanych udziałem w programie Znak Jakości SPBT "DOBRY BETON" szczegółowy regulamin dostępny jest w biurze Stowarzyszenia.

Laureaci

Znak Jakości SPBT „Dobry Beton” to wiarygodna rekomendacja dla Klienta!

XIV EDYCJA 2016/2017


Lider betonu towarowego

XIII EDYCJA 2015/2016


Lider betonu towarowego

ROK INAUGURACJI
PIERWSZEJ EDYCJI KAMPANII
ROZPATRZONYCH WNIOSKÓW
AKCESYJNYCH W XIII EDYCJACH
ŚREDNIO NOWYCH LAUREATÓW
W KAŻDEJ EDYCJI
ŁĄCZNA ILOŚĆ LAUREATÓW
W XIII EDYCJI

Kontakt

dr inż. Maciej Gruszczyński

Dyrektor Biura SPBT
tel. kom.: +48 602 883 995
e-mail: gruszczynski@spbt.pl

mgr inż. Justyna Piotrowska-Łój

Kierownik Biura SPBT
tel. kom.: +48 695 411 309
e-mail: j.piotrowska@spbt.pl

dr inż. Zdzisław Kohutek

Ekspert Biura SPBT
tel. kom.: +48 607 048 409
e-mail: kohutek@spbt.pl

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie
Producentów Betonu Towarowego w Polsce

30-102 Kraków, ul. Morawskiego 5 pok. 425
tel./fax: 012 427-28-44
e-mail: biuro@spbt.pl
NIP: 677-21-11-151, REGON: 357033106
Sądowy Rejestr Stowarzyszeń: 1592